Välkommen

Datoravdelningen vänder sig till små och medelstora företag som inte vill satsa på egen dyrbar datoravdelning. Vi har en bred kompetens inom hela IT-spektrumet utan att begränsa oss till ett visst område. Detta tillåter oss att kombinera olika tekniker på ett innovativt och enkelt sätt för att uppfylla dina behov med hjälp av era befintliga och kommande IT-tjänstleverantörer. Vi är till nytta för både er som kund och era befintliga IT-leverantörer.

Historia

Datoravdelningen började leverera IT-tjänster till små och medelstora företag redan 1995. Vi har hela tiden anpassat våra insatser efter rådande behov, med extrainsatser då det behövts. Parallellt med daglig drift har vi många gånger på väldigt kort varsel kunna leverera väl fungerande lösningar till nya och befintliga kunder. Vi har hela tiden sett det som ett konkurrensmedel att vi infunnit oss på plats och kunnat utföra arbetsuppgifter i tid utan bindande inställelseavtal. Idag har vi gått över till att förvalta och hjälpa våra kunder att hitta bästa lösning, oavsett vem som levererar IT-lösningarna. Vår tidigare erfarenhet är värdefull både för er som kund och den som slutligen levererar IT-system eller support.

Våra Tjänster

Vi tror på att en dialog med våra kunder och deras leverantörer är det bästa sättet att och hålla nere IT-kostnaderna och samtidigt ha en fungerande IT-miljö. Vår ambition är att våra kunder ska ha en tillförlitlig och problemfri IT-miljö, det är det enda som gör att vi kan ta på oss nya uppdrag och få en stabil grund att stå på.
Ett verktyg vi använder oss av är ”Rapport från Datoravdelningen” som är ett dokument innehållande en beskrivning om aktuellt IT-läge hos er som kund. Dokumentet är ett utmärkt verktyg för beslutsfattare att få en snabb överblick på ”IT-hälsan” i verksamheten. Samtidigt ger rapporten en utmärkt dokumentation för en tekniker att läsa in sig på befintlig IT-miljö.

.